Privacy verklaring

Uw gegevens worden verwerkt door;

De Graal BVBA
Industrielaan 42A
9660 Brakel

In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met uw gegevens. De Graal BVBA houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Hieronder kan u lezen hoe uw gegevens verwerkt, bewaard en beschermd worden.

VERWERKEN VAN GEGEVENS

Wij verwerken uw persoonsgegevens enkel voor volgende doeleinden:

  • Het voorbereiden van een overeenkomst (onderhandelingen, opstellen offerte,…)
  • Het afsluiten van een overeenkomst (verkoop, verhuur,…)
  • De levering van een bestelling
  • Uitschrijven van facturatie en opvolging van het betalingsverkeer
  • Het informeren omtrent wijzigingen die invloed kunnen hebben op komende bestellingen

BEWAREN VAN GEGEVENS

Wij bewaren de persoonsgegevens enkel op een centrale server die door De Graal bvba beheerd wordt. De gegevens worden bewaard zo lang als nodig is om de dienst te verrichten die u bij ons hebt aangevraagd, mits er geen andersluidende wettelijke bepalingen bestaan.

VEILIGHEID

De Graal bvba neemt technische en administratieve maatregelen om de door u vrijgegeven informatie te beschermen tegen ongerechtvaardigde toegang, opzettelijk of onopzettelijk misbruik en/of gebruik van uw gegevens.

RECHT VAN TOEGANG EN VERBETERING VAN GEGEVENS

Als De Graal bvba zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacy verklaring, vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens of de uitoefening van uw rechten, kan u een mail sturen naar info@degraal.be. U hebt het recht om informatie over al uw opgeslagen persoonsgegevens te verkrijgen, te bekijken en indien gewenst, te laten wijzigen of verwijderen.